Sinónimos de dirección


Sentido de expresión: sentido


Sentido de expresión: consejo


Sentido de expresión: mando o gestión


Sentido de expresión: indicación


Sentido de expresión: domicilio

© Diccionario de la lengua española 2005 - Espasa-Calpe