Sinónimos de cariño


Sentido de expresión: afecto


Sentido de expresión: caricia


Sentido de expresión: añoranza


Sentido de expresión: esmero


Sentido de expresión: regalo

© Diccionario de la lengua española 2005 - Espasa-Calpe