Sinónimos de antipatía


Sentido de expresión: desafecto


Sentido de expresión: oposición


Sentido de expresión: manía


Sentido de expresión: inquina


Sentido de expresión: aversión

© Diccionario de la lengua española 2005 - Espasa-Calpe