Sinónimos de aledaño


Sentido de expresión: confinante


Sentido de expresión: confín o límite


Sentido de expresión: en plural

© Diccionario de la lengua española 2005 - Espasa-Calpe