Sinónimos de afirmación


Sentido de expresión: acción de afirmar


Sentido de expresión: sentencia


Sentido de expresión: acción de reforzar


Sentido de expresión: declaración

© Diccionario de la lengua española 2005 - Espasa-Calpe